ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2018.

 

http://www.goldi-kaveautomata.hu

Cégnév: Goldi 2006 Bt.

Székhely: 8000 Székesfehérvár Vajda János utca 10.

Adószám: 22341192-2-07

Cégjegyzékszám: 19-06-508540

Nyilvántartási szám: NAIH- 104722/2016

Telefonszám: +3670-321-0441

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A Goldi 2006 Bt., mint Adatkezelő az általa üzemeltetett http://www.goldi-kaveautomata.hu weboldal által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek („ügyfél“) valamennyi adatkezelése során a jelen Adatvédelmi, Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztató alapján jár el. Az Ügyfél a weboldalra történő belépéssel, és a weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Adatvédelmi, Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztató rendelkezéseit.

A szabályzat célja

Az Adatvédelmi, Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztató célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során.

Az Adatvédelmi, Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztató alapján mindenki számára követhetővé és ellenőrizhetővé kell tenni az adatkezelés egész útját, vagyis mindenkinek joga van tudni azt, hogy ki, hol, mikor, milyen célra használja fel az ő személyes adatát. Ezt szeretnénk elősegíteni ezzel a tájékoztatónkkal.

Adatait a weboldal üzemeltetője, a Goldi 2006 Bt. kezeli, abban az esetben, ha azokat regisztrációkor, vagy regisztráció nélküli vásárlás (vendég vásárló), majd az azt követő weboldalhasználat során, önkéntesen megadja nekünk a www.goldi-kaveautomata.hu weboldalon. Ezek az adatok szükségesek a számla kiállításához, valamint a szállítási adatok továbbításához.

Személyes adat

Az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, és szállítási és/vagy számlázási címe, adószáma, e-mail címe, telefonszáma, és az Ip címe.

Hozzájárulás

Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.

Az Ügyfél személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő betartja az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait. Az Ügyfél mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani, a tárolt adatait törölni, töröltetni.

A www.goldi-kaveautomata.hu oldalon, a regisztráció során meg kell adni az e-mail címet, a felhasználónevet, valamint egy megjelenített nevet (lehet álnév); a leadott rendelések során pedig kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: vezetéknév, keresztnév, utca, házszám, irányítószám, város, ország, állam/tartomány/régió/megye; nem kötelező személyes adat pedig a név/cégnév, telefonszám, mobil, fax. Ezek az adatok szükségesek a számlázási és szállítási feltételek teljesüléséhez.

Az adatkezelés jogalapja az Ügyfél önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az Ügyfél a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi szabályzat előzetes megismerését követően történő kifejezett elfogadásával, illetőleg a weboldal használatával, a regisztrációval, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. A weboldal nem küld hírleveleket, az ügyfelek folyamatos tájékozódást kapnak a hírekről, akciókról egyéb közösségi platformokon (Facebook, Instagram), illetve a weboldalon.

Az adatkezelés kizárólagos célja a weboldalon leadott rendelések teljesítése, információ továbbítása a szállítással kapcsolatban, információk szerzése a szállítás, és számlázás teljesítéséhez.

A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten tárolja. Az Ügyfél a weboldalon történő leadott sikeres rendeléskor hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassuk:

  • véglegesített rendelések feladása GLS futárszolgálat segítségével
  • számlák, szállítólevelek kiállítása
  • e-mail-es, telefonos, vagy üzenetes tájékoztatás, egyeztetés

 A regisztráció során megadott elektronikus levélcímek (e-mail címek) adatkezelő általi felhasználásának módja a következő: az e-mail címek kezelése az ügyfelek azonosítását, a szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartási célokat, szállítási információkat foglalják magukba. Az Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatást a weboldal felületén teszi közzé az ügyfelek részére (nincsenek állandó e-mailek). Az Adatkezelő az Ügyfél regisztráció általi hozzájárulásával küld a regisztráció során megadott e-mail címre egy megerősítő e-mailt, amely jogosultságot ad a weboldal használatára, termékek rendelésére.

Az Ügyfél adatait számítástechnikai, és papír alapú eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezeljük. A rögzítésre kerülő adatok célja a weboldalon leadott rendelések teljesítése. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok az alábbiak: az Ügyfél számítógépének dinamikus IP címe, az Ügyfél számítógépének beállításaitól függően a  használt számítógép operációs rendszerének és böngészőjének típusa, az Ügyfél weboldallal kapcsolatos aktivitása. Ezen adatok felhasználása egyrészről technikai célokat szolgál pl. a szerverek biztonságos üzemeltetése, utólagos ellenőrzése, másrészt az Adatkezelő ezen adatokat oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a felhasználói igények elemzéséhez használja fel a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében. A fenti adatok az Ügyfél azonosítására nem alkalmasak, és ezeket a Szolgáltató egyéb személyes adatokkal nem kapcsolja össze.

A weboldal független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok kinyerése érdekében az Adatkezelő igénybe veszi a Google Analytics szoftvert, ezért ezen adatok vonatkozásában a Google Inc. Adatvédelmi irányelve a https://google.com/intl/h_All/policies/privacy oldalon érhető el. A weboldal felhasználója tudomásul veszi, hogy adatainak a Google Inc. általi feldolgozásához a weboldal használatával hozzájárul.

A weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t - apró információcsomagot, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával - küldünk az Ügyfél számítógépére, amely /amelyek révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása, valamint reklámtevékenységünk hatékonyságának mérése érdekében működnek. A cookie-kat az Ügyfélnek minden látogatás alkalmával lehetősége van elfogadni.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valóságalapjáért kizárólag az azt megadó személy felelős. Az Ügyfél e-mail címének megadásakor felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Az adatkezelés időtartama addig tart, amíg ügyfél nem törli a regisztrációját (állandó használó), vagy vendégként egy-egy alkalommal vásárol. Ebben az esetben az adatkezelés a rendelés leadásától, a rendelés kézbesítéséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció során rögzített adatok megváltoztatását, vagy törlését a regisztrált Ügyfél a bejelentkezést követően a „Saját fiókban” kezdeményezheti, vagy e-mailben kérheti az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

Az adatokat megismerni jogosult személyek köre

Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. Másodlagosan az ügyfél bizonyos adataira szükség van a rendelések teljesítéséhez, ezért azokat a szerződésben álló futárszolgálat munkatársai is kezelik (GLS). Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Az ügyfél jogai

Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Ügyfél jogosult továbbá adatai törlésének kérésére a weboldalon található elérhetőségek egyikén.

A Szolgáltató az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban nyújt tájékoztatást az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésével, illetve észrevételével kapcsolatban. Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár Vajda János utca 10., e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., telefonszám: +36703210441

Az Ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy azok törlését kérni. Egyes adatait az Ügyfél a honlapon maga helyesbítheti; egyéb esetekben a Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi. Az Ügyfél bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is. Az Ügyfél, jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat: az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.) A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

Amennyiben az Ügyfél a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Ügyféllel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Egyéb rendelkezések

Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Ügyfelek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

ADATKEZELŐ NYILATKOZATA

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Adatvédelmi, Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztató tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen dokumentumban megfogalmazott előírásoknak.

 

 

A könnyű áttekinthetőség érdekében az alábbi táblázatban összefoglaljuk, hogy melyik személyes adatot milyen célra használunk fel.

 

 

 

   

Személyes adat

Mire használjuk?

E-mail cím

Ezen keresztül kap tájékoztatást rendelésed állapotáról. Illetve szintén az E-mail címeden keresztül kap tájékoztatást az általunk szerződtetett csomagküldő szolgálattól.

Telefonszám

Megrendeléssel kapcsolatos egyeztetésre (ha szükséges). Tájékoztatás a szállítással kapcsolatban általában hívás formájában.

Név

A nevet arra használjuk, hogy személyre tudjuk szabni az oldalunkat, ha regisztrál, valamint így tudjuk megszólítani.

Számlázási és szállítási név és cím, a                                                                                                                                      vásárolt termékek és szolgáltatások listája, adószám

Vásárlás esetén szükségünk van a számlázási és a szállítási információk pontos megadásra (bizonyos adatokat továbbítunk a GLS felé). Ezeket az adatokat a többitől eltérő módon legalább 5 évig mindenképp meg kell őriznünk a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján.

A számítógéped IP-címe és böngészőazonosítója

A weboldal független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok kinyerése érdekében az Adatkezelő igénybe veszi a Google Analytics szoftvert. Itt látogatói statisztikát kapunk. Nincs összekötve személyes adataival.

   

Közösségi oldalakkal való kapcsolatok

Az Ön kényelme érdekében biztosítani tudjuk, hogy a szokásos kommunikációs módok (pl. e-mail) helyett közösségi oldalakon (pl. Facebook) kommunikáljunk, illetve kedvelheti, és megoszthatja termékeinket.

Adatait addig kezeljük, amíg azok kezelésének megszüntetését nem kéri tőlünk. Ezt megteheti elérhetőségeink bármelyikén, és 3 munkanapon belül fiókját töröljük.

Adataihoz a www.goldi-kaveauotomata.hu. informatikai és ügyfélszolgálati tevékenységet ellátó munkatársai férhetnek hozzá, azokat bizalmasan kezelik.

Postacímünk: Goldi 2006 Bt., 8000 Székesfehérvár Vajda János utca 10., e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.. Ezen elérhetőségeink bármelyikén szívesen válaszolunk az adatai kezelésére és védelmére vonatkozó kérdésekre. Amennyiben a velünk történő egyeztetést követően nem sikerült a kérdésére vagy panaszára érdemi választ kapni, az alábbi hatósághoz fordulhat:


 

Ügyfél panasz, jogsértés esetén az alábbi hatóságokhoz fordulhat

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

  • Postacím:1530 Budapest, Pf. 5.
  • Telefon:+36-1/39-11-400
  • E-mail:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  • Weboldal:naih.hu

Adatvédelemmel kapcsolatos panasz esetén bírósághoz is fordulhat. Ehhez választhatja a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti területileg illetékes törvényszéket, vagy Goldi 2006 Bt. székhelye szerintit, melynek elérhetősége a következő:

Székesfehérvári Városi Bíróság

Postacím: 8002 Székesfehérvár, Pf. 251.

Cím: 8000 Székesfehérvár, Dózsa György út 1.

Központi telefonszám: 

+36-22/313-336

+36-22/316-524

+36-22/534-000

E-mail cím: 

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

KOSÁR TARTALMA

 x 

A kosár üres

BELÉPÉS

Termékeink