Goldi Caffee

Általános szerződési feltételek

Az üzemeltető adatai:

Cég neve:

Goldi Caffee Kft..

Cégjegyzékszám:

07-09-033792

Bejegyzés éve:

2022

Adószám:                                              

32045433-2-07 

Bankszámlaszám:

OTP 11748007-24830777-00000000

Székhely:

8000 Székesfehérvár Széchenyi utca 78.

Ügyvezető:

Kila Ádám

E-mail cím:

goldicaffee@gmail.com

Iroda és postacím:

8000 Székesfehérvár Széchenyi utca 78.

Telefon:

+3670-321-0441

 

A Goldi Caffee Kft.. vevőszolgálatának elérhetőségei:

Levelezési cím:                  

8000 Székesfehérvár Széchenyi utca 78.

Weboldal:

http://goldi-kaveautomata.hu

E-mail:

goldicaffee@gmail.com

Kapcsolattartó:

Kila Ádám

Telefon:

+3670-321-0441

Nyitva tartás:

hétfőtől péntekig 08:00 órától 18:00 óráig

 

Általános tudnivalók

 1. a) A Goldi Caffee webáruházban megvásárolt minden egyes termék esetében a Goldi Caffee webáruház üzemeltetője az eladó.
 2. b) A Goldi Caffee webáruházban szabadon lehet böngészni, vásárolhatnak vendég felhasználók, illetve lehetőség van regisztrálni is. A regisztráció és a hozzá kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes, a regisztrálás után mindenki vásárolhat, aki a megrendelés jóváhagyásával és elküldésével elfogadja jelen szerződési feltételeket, és magára nézve azt kötelező érvényűnek ismeri el. Regisztrált felhasználóként extra kedvezményeket kaphatnak, illetve leegyszerűsödik a vásárlás folyamata.
 3. c) A Goldi Caffee webáruházban az interneten keresztül, elektronikus úton értékesíti termékeit a kiskereskedelmi forgalomban.
 4. d) A termékek a Goldi Caffee webáruház internetes felületén, a http://goldi-kaveautomata.hu internetes címen elérhető felületen tekinthetők és vásárolhatók meg.
 5. e) A Goldi Caffee webáruház üzemeltetője személyesen is értékesít termékeket, ezzel kapcsolatban bővebb információt telefonon, vagy e-mailen keresztül kaphat.
 6. f) Amennyiben a vevő bármely személyes vagy technikai okból kifolyólag nem kívánja, vagy nem tudja rendelését az internetes felületen keresztül elküldeni, kérheti az eladó telefonos ügyfélszolgálatának segítségét hétfőtől péntekig 08:00 órától 18:00 óráig +3670-321-0441  telefonszámon, rendelésének telefonon vagy e-mailben történő feladásához.
 7. g) Az eladó vevőszolgálata rövid szöveges üzeneteket (SMS) nem fogad, és azokra nem reagál.
 8. h) A webáruházon keresztül történő vásárlással a vevő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és az elektronikus vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a saját számítógépe biztonságos használatáról, valamint az azon tárolt adatok védelméről.
 9. i) A szerződés magyar nyelven kerül megkötésre. Jelen szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formátumban, ráutaló magatartás alapján kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

Adatvédelem

 1. a) A vevő személyes adatainak felhasználása a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Adatvédelmi törvény) hatályos szabályozásának értelmében történik.

b )A vevő az adatainak megadásával hozzájárul, hogy azokat az eladó a jelen pontban szabályozott módon kezelhesse és azokat belföldön, a .hu szerverein  (működési adatai megtalálhatók:http://serverkraft.hu) tárolja.

 1. c) Eladó a vevő adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Eladó az általa tárolt és őrzött adatokat az adatvédelmi törvénynek megfelelően tárolja és kezeli, harmadik személynek tovább semmilyen célból nem adja át, kivéve megrendelések teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatást az alvállalkozók, illetve a szállítás teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges adatok átadását a szállítást teljesítő cég részére. Az alvállalkozók, illetve szállító cég a kapott adatokat az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának megfelelően kezeli, azokat harmadik személy részére nem adja át.
 2. d) A vevő hozzájárul, hogy a regisztrációkor, illetve a vásárláskor rögzítésre került adatokat az eladó saját belső felhasználására, statisztikák készítése céljából elemezze. A személyes adatokhoz csak az arra feljogosított személyek férhetnek hozzá, szigorú hozzáférési szabályok alkalmazása mellett.
 3. e) A vevő tudomásul veszi, hogy az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra rendkívüli esetekben sor kerülhet, azonban az adattovábbítás jogalapját minden egyes adat esetében az eladó külön megvizsgálja, hogy megállapítsa, valóban fennáll-e az adattovábbítási kötelezettség. Az eladó kijelenti, hogy a törvény által előírt együttműködési és adatszolgáltatási kötelezettségének minden esetben eleget tesz.
 4. f) A vevő által megadott, és a Goldi Caffee webáruház rendszerében regisztrált adatok a vevő kezdeményezésére történő törlésig maradnak a rendszerben.
 5. g) A vevőnek joga van elérni, helyesbíteni, illetve törölni bármely, vagy akár az összes általa megadott információt, vagy kérni az eladót annak megtételére.
 6. h) Az eladó a személyes adatokra vonatkozó törlési kérelmeknek a lehetőségeihez mérten haladéktalanul, de legkésőbb a hatályos jogszabályoknak megfelelő határidő alatt eleget tesz.
 7. i) Az internet nyilvánosságának következtében az azon keresztül történő adat és információ átvitelből adódó kockázatok a vevőt terhelik.

Regisztráció

 1. a) A Goldi Caffee webáruházban történő vásárlás megkezdéséhez és lebonyolításához egyszeri regisztráció és bizonyos személyes adatok megadása (név, cím, telefonszám, e-mail cím) szükséges. Regisztrációt a rendszeresen vásárlóknak ajánljuk, hiszen lehetőségük van vendég felhasználóként is vásárolni.
 2. b) A Goldi Caffee webáruházban történő regisztráció ingyenes, és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel, a megadott adatokat a Goldi Caffee Kft..  csak és kizárólag az online vásárlás lebonyolításához használja fel.
 3. c) A vevőszolgálat a sikeres regisztrációt e-mailben visszaigazolja. A regisztrált felhasználó csak saját nevében vásárolhat, illetve járhat el. Gazdálkodó szervezet esetében a képviseletre jogosult, vagy arra felhatalmazott személy járhat el. A regisztrált felhasználó a regisztrációját bármikor megszüntetheti.
 4. d) A sikeres regisztráció után a felhasználó a megadott jelszavával bármikor képes bejelentkezni a Goldi Caffee webáruházba és ott vevőként online módon vásárolni.
 5. e) A regisztráció, és ezzel a vevő adatainak törlése bármely, jelen ÁSZF-ben feltüntetett vevőszolgálati elérhetőségen kérhető. Ilyen esetben az eladó lehetőségeihez mérten haladéktalanul, de legkésőbb a hatályos jogszabályoknak megfelelő határidőn belül intézkedik az adatok törléséről.

Felelősség

 1. a) A vevőnek tekintettel kell lennie arra, hogy technikai okokból adódó rendszerhibák és kimaradások előfordulhatnak. Az eladó semmilyen felelősséget nem vállal a Goldi Caffee webáruház korlátlan rendelkezésre állásáért.
 2. b) Az eladó semmilyen felelősséget nem vállal a szállítási határidőkre vonatkozóan, de minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a megrendelést a lehető legrövidebb időn belül eljuttassa a vevőhöz.

c)Az eladó semmilyen felelősséget nem vállal azon weboldalak tartalmáért, amelyeket linkeken keresztül a webáruház oldalairól el lehet érni.

 1. d) Az eladó semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be: az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat. Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Goldi Caffee webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.

Termékinformáció

 1. a) A vevő a megvásárolható áruk jellemzőit a konkrét termék információs oldaláról tudhatja meg.
 2. b) A termékekről megjelenő képek általában a tényleges árut ábrázolják, amennyiben ettől jelentős eltérés van, az a kép mellett feltüntetésre kerül. A termékekhez kapcsolódó ismertető, leírás, használati utasítás pontatlanságáért az adott termék beszállítója a felelős. A modellek és technikai paramétereik előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A műszaki változás joga fenntartva.
 3. c) A vételár mindig az adott termék mellett feltüntetett ár, amelyek bruttó árak. A feltüntetett árak forintban értendők, nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek, azok alapján az eladó ajánlati kötöttsége nem áll be. A feltüntetett árak változtatásának jogát fenntartjuk, függnek a forint/euró árfolyamtól.
 4. d) A konkrét vevői megrendelés visszaigazolásán szereplő termék és szolgáltatás árak az eladó részéről közvetlen árajánlati tételnek minősülnek, melyet a vevő nem köteles elfogadni. Az eladó közvetlen árajánlatára vonatkozóan a vevő hallgatása az árajánlat elfogadásának minősül.
 5. e) A Goldi Caffee webáruház rendszere által automatikusan kiküldött megrendelés-visszaigazolás nem azonos az eladó megrendelés-visszaigazolásával, csupán a vevő tájékoztatására szolgál, hogy a Goldi Caffee webáruház rögzítette a megrendelést. Ez a tény a kiküldött üzenetben is feltüntetésre kerül.

Megrendelés

 1. a) A Goldi Caffee webáruház kifejezetten „online áruház”. A vevő a megrendelését az online felületen, valamint az goldicaffee@gmail.com e-mail címen hétfőtől vasárnapig 0-24 óráig, ezen kívül hétfőtől pénteking 8:00-tól 18:00-ig a +36 70/ 321-0441-es ügyfélszolgálati telefonszámon adhatja le a rendelését.
 2. b) A Goldi Caffee webáruházba történt rendeléssel a vevő kijelenti, hogy megismerte és elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket, az abban foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el, valamint tisztában van a rendelés menetével, a termék jellemzőivel és árával.
 3. c) A megrendelések feldolgozása folyamatosan, jellemzően munkanapokon 08:00 és 18:00 óra között történik. Megrendelés feladására a hét bármely napján, egész nap van lehetőség. A 12:00-ig leadott rendeléseket igyekszünk még aznap feladni, így már másnap megkapja a vevő.
 4. d) A Goldi Caffee webáruházba történő megrendelést az eladó csak akkor tudja elfogadottnak tekinteni, ha a vevő a megrendelő (pénztár) oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti, vagy a telefonon/e-mail-ben történő megrendelés esetén azokat maradéktalanul megadja. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Goldi Caffee webáruház üzemeltetője felelősséget nem vállal.
 5. e) A megrendelés bármilyen módosításához a vevő kérje az eladó vevőszolgálatának segítségét, a jelen Szerződési Feltételekben megadott elérhetőségek bármelyikén.
 6. f) Az eladó a megrendelés visszaigazolásától számítva 7 munkanapon belül megkezdi a megrendelés teljesítését, amennyiben a kiválasztott termék készleten van. Ha nincs készleten, tájékoztatja a vásárlót a szállítás várható dátumáról. A vevő tudomásul veszi, hogy az eladó a készletre vonatkozó információkat a beszállító partnerei által biztosított adatokra alapozva tünteti fel a Goldi Caffeewebáruházban, amelyekért nem vállal felelősséget.
 7. g) A kiválasztott termék készlethiánya esetén az eladó értesíti a vevőt a szállítás várható időszakáról, melyet a vevő visszaigazolással 2 munkanapon belül vagy elutasít (eláll a vételtől), vagy elfogad (megerősíti vételi szándékát). A vevő részéről a visszaigazolás elmulasztása a megrendelés megerősítésének minősül.
 8. h) Az eladó hangsúlyozottan felhívja a vevő figyelmét, hogy hibásan megadott kapcsolattartási vagy szállítási adatok esetén a megrendelés teljesítése nem lehetséges. A hibásan megadott adatokból eredő károkért az eladó nem vállal felelősséget.

 

Szállítás és fizetés

 1. a) Külföldre történő vásárlás esetén előzetes egyeztetés szükséges.
 2. b) A megrendelt áru kézbesítése a vevő választása szerint a GLS Futárszolgálat útján, FOXPOST csomagautomatán keresztül, vagy személyes átvétellel történik.
 3. c) A vevő megrendelését nyitvatartási időben személyesen is átveheti a Goldi Caffee Kft.. székhelyén, munkanapokon 8:00-tól 18:00-ig, , amely a 8000 Székesfehérvár Széchenyi u. 78. szám alatt található.
 4. d) Kiszállítás futárszolgálat útján történik, amelyet a GLS Futárszolgálat (Üzemeltetője: HÁR-MAN Kft. Székhelye: 8200 Veszprém, Malomkő utca 6. a továbbiakban: GLS) hajt végre.
 5. e) A futárszolgálat útján történő kiszállítást a GLS a saját üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően, amely megtalálható a https://gls-group.eu/HU/hu/cimzetteknek-nyujtott-szolgaltatasokinternetes címen.
 6. f) A szállítást megelőző napon a vevőt az eladó e-mailben értesíti a csomagok következő munkanapi érkezéséről.

A küldeményt a futárszolgálat a vevőnek (a címzettnek), illetve az egyéb jogosult átvevőnek személyes átadással kézbesíti. A címzetten kívüli egyéb jogosult átvevőnek tekintendő a meghatalmazott, a helyettes átvevő és a közvetett kézbesítő.

A jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéb szervezet részére címzett küldemény átvételére különösen a szervezet azon vezetője, vezető tisztségviselője jogosult, aki képviseleti jogosultságát az Általános Szerződési Feltételeiben felsorolt okiratokkal igazolni tudja.

 1. a) A futárszolgálat általi kézbesítés munkaidőben, 8 és 16 óra között történik, jellemzően általában délelőtt. Ezért a vevő szállítási címként napközbeni (lakcímtől eltérő esetben például munkahelyi címet és az átvevő nevét) elérhetőséget adjon meg.
 2. b) A címzettnek a küldemény átvételét aláírásával, nevének nyomtatott betűvel való kiírásával, – nem természetes személy címzett esetében – a címzett nevének feltüntetésével és a címzett nevében átvevő személy nevének nyomtatott betűvel való kiírásával. A küldemény kézbesítését a címzett a csomagszámmal azonosítható kézbesítési bizonylaton aláírásával erősíti meg.
 3. c) A küldemények kézbesítésének meghiúsulása
 4. d) A GLS futárszolgálat a küldeményt a felvételt követő munkanapon, munkaidőben ( 8:00-16:00 között) kézbesíti, sikertelen kézbesítés esetén a második kézbesítési kísérlet ingyenes.
 5. e) Magánszemélynek történő kiszállítás esetén amennyiben a címzett nem tartózkodik csomagcímként megjelölt címen, a futár egy értesítőt hagy a címen.  Az értesítőn szereplő szám segítségével a címzettnek a https://gls-group.eu/HU/hu/homeoldalon lehetősége van arra, hogy az első sikertelen kézbesítési kísérlet után az egyedi igényeinek megfelelően alakítsa csomagja kiszállítását. Amennyiben a módosítás éjfélig megtörténik, a címzett már másnap megkaphatja a csomagját. A kézbesítés történhet másik címre – például egy másik városba is, az ügyfél munkahelyére -, de lehetőség van a kiszállítás dátumának módosítására is, illetve amennyiben az ügyfél úgy kívánja, a futár egy megadott helyen le is adhatja a csomagot.
 6. f) Kézbesíthetetlen küldemény esetén a futárszolgálat a küldeményt visszaszállítja az eladónak.
 7. g) A küldemény átvevője köteles az átvételkor a küldeményt a fuvarozó jelenlétében megvizsgálni és nyilvánvaló, a küldemény külső csomagolásán észlelt, felismerhető károk esetén felbontani és a felismerhető hiányosságokról, vagy egyéb károkról a fuvarozóval közösen a sérülés jellegét, mértékét, feltehető okát, valamint a kár részletes leírását tartalmazó jegyzőkönyvet felvenni, továbbá a sérülést és a kárt a futárszolgálatnak haladéktalanul bejelenteni. Az átvevő köteles minden ésszerű intézkedést megtenni a kár enyhítése érdekében.
 8. h) Utánvét esetén a küldeményt kizárólag az eladó által megjelölt értékének kifizetése ellenében szolgáltatja ki a futár a címzett részére.
 9. i) Panasz előterjesztésére a futárszolgálat felé a címzett is jogosult, illetve azok meghatalmazottai. Panasznak az olyan bejelentés minősül, amelyben a címzett állítja, hogy a futárszolgálat által nyújtott szolgáltatás vagy a futárszolgálat alkalmazottjának munkavégzése részben vagy egészben nem felel meg a jogszabályi előírásokban, illetve a futárszolgálat Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak.
 10. j) A panaszt a futárszolgálat felé szóban, vagy írásban (levélben, faxon vagy e-mailen) kell bejelenteni. A panaszbejelentésre a futárszolgálat a lehető legrövidebb időn, de legkésőbb a panasz beérkezésétől számított harminc (30) napon belül írásban válaszol. Egy alkalommal, a panaszos egyidejű értesítése mellett, ez a határidő meghosszabbítható harminc (30) nappal.
 11. k) Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt az eladónak nem áll módjában elfogadni.
 12. l) A vevő a csomag sértetlensége esetén nem kérheti a futártól a csomag bontását és tartalmának tételes átadását.

m)A vevő hibájából át nem vett küldemények szállítási és visszaszállítási díja a vevőt terheli, ezért az eladó nyomatékosan felhívja a vevő figyelmét, hogy csak akkor adja le megrendelését, ha annak átvételét, illetve utánvét esetén a megrendelés összegének kifizetését az átvételkor biztosítani tudja.

 1. n) A Goldi Caffee Webáruház programja a megrendelés feladása előtt tájékoztatja a vevőt a várható szállítási költségről. A szállítás pontos összegéről az eladó a megrendelés visszaigazolásában tájékoztatja a vevőt, melyet a vevő nyilatkozatban két munkanapon belül vagy elutasít (eláll a vételtől), vagy elfogad (megerősíti vételi szándékát). A vevő részéről a nyilatkozat elmulasztása a megrendelés megerősítésének minősül.
 2. o) Az eladó fenntartja a jogot bármely szállítási mód előzetes értesítés nélküli ideiglenes vagy végleges szüneteltetésére.

Fizetés az áru futártól történő átvételekor (Utánvét)

 1. A vevő a kiszállított küldemény ellenértékét, a szállítási díjat és az utánvét költségét a futárnak készpénzben, egy összegben köteles megfizetni. Ebben az esetben a kézbesítés kizárólag az ellenérték kifizetése és a futár kiszállítási bizonylatának aláírása (átvétel igazolása) után történik meg.
 2. Az utánvét költsége a vevőt terheli, amely mértékéről a Goldi Caffee webáruház fizetési rendszere és a megrendelés visszaigazolása ad tájékoztatást.
 3. Az áru futártól történő átvételekor való fizetés (utánvét) kizárólag a futárszolgálat útján történő szállítás esetén választható.

Fizetés személyes átvétel esetén

 1. Személyes átvételre a korábban említett időpontban a cég telephelyén, illetve telefonon történő egyeztetés alapján, akár máshol is sor kerülhet. A csomag összekészítését (a csomag átvehetőségét) az eladó e-mailben vagy telefonon jelzi vevő részére. Személyes átvételkor csak készpénzes fizetésre van lehetőség.

A vásárlástól való elállás joga

 1. a) Az eladó a megrendelt termékeket kiszámlázza és kiszállítja. A megrendelés visszaigazolásának elfogadásával a vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a megrendelt áru visszaigazolt árát, valamint a szintén visszaigazolt szállítási költséget köteles kifizetni.
 2. b) A fogyasztónak minősülő vevő (önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy) a megrendelése során élhet a 17/1999. (II.5.) Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával. A vevő a termék kézhezvételének napjától számított 8 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.
 3. c) A vevő köteles a vásárlástól való elállás jogának gyakorlása esetén az eladónak a terméket visszajuttatni. A terméknek sértetlen állapotban, szállításra alkalmas csomagolásban kell lennie.
 4. d) Az eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
 5. e) Az eladó köteles a vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszatéríteni.
 6. f) A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.
 7. g) A vevő elállási jogának jelzését megteheti az eladó vevőszolgálati elérhetőségeinek bármelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával az eladó a postára adás időpontját veszi figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén a vevő feltétlenül ajánlott küldeményként (célszerűen tértivevényesen) adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás keltezését. A vevő a megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza az eladó címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a vevőt terhelik. A portósan (utánvéttel) küldött csomagokat az eladónak nem áll módjában átvenni!
 8. h) A 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet teljes egészében megtekinthető a http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900017.korinternetes címen.

Észrevétel, információkérés

 1. a) A vevő észrevételével, tájékoztatás kérési igényével az eladó vevőszolgálatához fordulhat a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott elérhetőségeken.
 2. b) Az írásban elküldött vevői panaszra legkésőbb 30 napon belül köteles az eladó érdemben írásban válaszolni, és ha a panaszt nem tartja jogosnak, köteles ezen álláspontját megindokolni.
 3. c) Az eladó vevőszolgálatán közölt szóbeli panaszt az eladó haladéktalanul kivizsgálja, és ha nem fogadja el a vevő igényét, akkor köteles a panaszról jegyzőkönyvet felvenni, majd azt 30 napon belül érdemben megválaszolni.

Hírlevél, reklám célú üzenet

 1. a) A Goldi Caffee webáruház üzemeltetője hírlevelet, vagy egyéb reklám célú levelet kizárólag azon látogatói számára küld, akik előzetesen, az internetes felületen keresztül, e-mailben, vagy írásban erre engedélyt adnak.
 2. b) A hírlevélre feliratkozás önkéntes alapon történik, és nem jár kötelezettségekkel sem a feliratkozó látogató, sem a Goldi Caffee webáruház üzemeltetője számára.
 3. c) A Goldi Caffee webáruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül különféle kedvezményeket nyújtson a hírlevél szolgáltatásra is feliratkozott vásárlói részére, illetve ezeket a kedvezményeket bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa, illetve megszüntesse.
 4. d) Az eladó a hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól saját nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.
 5. e) A kiküldött hírlevél, vagy egyéb reklám célú levél minden esetben tartalmazza a további kiküldés letiltási módját.
 6. f) A hírlevél vagy reklám célú üzenet címzettje bármikor, indoklás nélkül kérheti a Goldi Caffee webáruház üzemeltetőjét a kiküldés letiltására, elektronikus vagy hagyományos postai úton egyaránt.

Egyéb

 1. a) A téves, vagy nem valós adatokat tartalmazó megrendelés esetén az eladó semmilyen formában nem vállal felelősséget az ezekből eredő téves teljesítésért. A téves teljesítésből eredő kár megtérítését ebben az esetben az eladó követelheti a vevőtől.
 2. b) A nem szabályozott kérdésekben a Szerződő Felek a Polgári Törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) Kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezéseit alkalmazzák.
 3. c) Vitás kérdésekben a bírósági illetékesség helye Székesfehérvár.

Amennyiben nem ért egyet a jelen szerződésben meghatározottakkal, illetve az abban foglaltakat nem tekinti magára nézve kötelező érvényűnek kérjük, haladéktalanul függessze fel a Goldi Caffee webáruház használatát!

Köszönjük, hogy Goldi Caffee webáruházat választotta, kellemes vásárlást kívánunk!

A SZÁLLÍTÁS ÉS A CSOMAGOLÁS DÍJA

Magyarország teljes területére a házhozszállítást a GLS Futárszolgálat végzi a Goldi Caffee webáruháznak.

A szállítási díjaink Magyarország egész területére érvényesek

A szállítási díjak mérettől és súlytól függetlenek.

Csomagolási díjat nem számítunk fel.

Választható szállítási módok és díjak:

 

Fizetés utánvéttel (a rendelés érteke készpénzben fizetendő a csomag átvételekor)

Rendelési összeg

Szállítási költség

500-49999 Ft-ig

1990 Ft

50000 Ft-tól

ingyenes

 

Fizetés előre utalással (a rendelt csomagot az ellenérték beérkézését követően adjuk át a GLS munkatársainak)

Rendelési összeg

Szállítási költség

500-59999 Ft-ig

1690 Ft

50000 Ft-tól

ingyenes

                  

Külföldre szállítás áráról kérésére, külön e-mailben tájékoztatjuk

Az árak alanyi áfa mentesek!

 

 

Visszavételi szabályzat

Amennyiben a termékek minőségével és/vagy a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban panasza van, kérjük, haladéktalanul vegye fel ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot.

A 17/1999.(II.5) Korm. rendelet rendelkezései alapján felhasználónak 14 nap áll a rendelkezésére, hogy azt a terméket, amely nem felelt meg elvárásainak, visszaküldje. 


A csomag visszaküldésével kapcsolatban a felmerült költségek minden esetben a fogyasztót terhelik. Az esetlegesen visszaküldendő terméket kérjük, hogy ajánlott-tértivevényes küldeményként, értékbiztosítással szíveskedjenek feladni, arra az esetre, ha a termék elveszne, megrongálódna, károsodna. Kizárólag az új, eredeti csomagolásban tárolt terméket áll módunkban visszavenni. A károsodott, megrongált, hiányos, eredeti csomagolást nélkülöző terméket nem vesszük vissza.

A Goldi Caffee Kft.. kártérítési felelősségét kizárja azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, amelyek a weboldal nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok harmadik személy által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, egyéb hasonló okból származnak.

Üzemeltető kizárja felelősségét, amennyiben a goldi-kaveautomata.hu weboldalról illetéktelen személy jogellenesen szerzi meg a felhasználó regisztrált e-mail címét, vagy egyéb fellelhető adatait. A biztonságos üzemeltetésért az üzemeltető mindent elkövet.

A weboldal szolgáltatásai más kapcsolódási pontot (linket) tartalmazhatnak, melyek harmadik személyek által létrehozott weboldalaira vezethetnek, melyeken üzemeltető által közzétett anyagokért, információkért, valamint az üzemeltető adat- és információvédelmi gyakorlatáért a Goldi Caffee Kft. nem vállal felelősséget, továbbá nem felel a hozzáférhető tartalom teljességéért, megbízhatóságáért, illetőleg a weboldal tartalmának megjelenítéséért, ideértve a böngészőszoftver működéséért. A weboldalon megjelenő tartalmak, ismertetők, nem feltétlenül tükrözik az üzemeltető pontos álláspontját, nem helytálló információkért az üzemeltető felelősségét kizárja


Az elállási jog minden termékre vonatkozik, ami bontatlan, vagy bontott, de hiánytalan gyári csomagolásban érkezik vissza a Goldi Caffee Kft. hez. A vevő azonban nem veheti használatba a terméket.

 • Nem vonatkozik az elállási jog az átvétel után megsérült termékekre.
 • Elállásra vonatkozó igényét e-mailben vagy személyesen kell bejelentenie.
 • Az áru ellenértékét a termék személyes visszajuttatásakor azonnal visszafizetjük. Amennyiben postán, vagy futárszolgálattal küldi vissza a terméket legkésőbb az áru megérkezését követő 5 munkanapon belül visszautaljuk az összeget a vevő által megadott bankszámlaszámra.
 • A visszatérítés nem vonatkozik a kiszállítási költségekre, valamint a termékek visszajuttatásának költségeire, melyeket a megrendelőnek kell viselnie.
 • Abban az esetben, ha a terméket a vevő használatba vette, a Goldi Caffee Kft.. nem vállalja a termék visszavásárlását, ezért azt visszajuttatja a vásárlónak, a vevő költségére.
 • Amennyiben a termékről felbontás után a futár jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termékre 8 napos cserelehetőséget biztosítunk. Ebben az esetben a sérülést a futár által felvett jegyzőkönyvvel igazolhatja.

 

A Weboldalon található  összes tartalom a Goldi Caffee Kft.., valamint az általa képviselt gyártók szellemi tulajdonát képezi és előzetes írásbeli engedély nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használható fel.

A termékek magyar elnevezései, a termékleírások, illetve kapcsolódó képanyagok, rendelkezések, tartalmak egyedi, saját fordítású feldolgozások, azok kizárólag saját felhasználás céljából a merevlemezére menthetőek vagy kinyomtathatóak, azonban sokszorosításuk, másolásuk, adatbázisokban való szerepeltetésük, kereskedelmi forgalomba történő hozatala a Goldi Caffee Kft. írásbeli jóváhagyása nélkül tilos.

A fentiektől eltérni csak a Goldi Caffee Kft. -vel kötött írásbeli szerződés alapján és kizárólag a szerződő fél jogosult. Ezen feltételek megsértése esetén a Goldi Caffee Kft. a jogsértéssel való felhagyást és kárának megtérítését követelheti.

Amennyiben további kérdése lenne, forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz!

Köszönjük, hogy bizalmával megtisztel minket és tőlünk vásárol!